Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7083 Beoordelingen

Klium Bekroond met
Festool accu actie 2021

SPIT 031230BLAUW PATROON (VOOR SCHIETHAMERS - P230 / P230L / P250 / SPITFIRE 525 / SPITFIRE P560) - SPIT 031230

Op voorraad SPIT 031230-SPIT 031230BLAUW PATROON (VOOR SCHIETHAMERS - P230 / P230L / P250 / SPITFIRE 525 / SPITFIRE P560)-klium
SPIT 031230-SPIT 031230BLAUW PATROON (VOOR SCHIETHAMERS - P230 / P230L / P250 / SPITFIRE 525 / SPITFIRE P560)-klium
0,22 per Stuk (inclusief BTW) 0,18 excl. BTW
Op voorraad | Vóór 20 uur betaald, vanaf morgen 08/05 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 100 bestellen.

ontplofbaar


Productomschrijving

 • Blauw patroon in metalen schijf
 • Voor succesvolle bevestiging aan de meeste stalen delen
 • Mininum aankoop: 100 stuks (dit zijn 10 schijven met telkens 10 patronen)

gevarenaanduidingen

 • H204 Gevaar voor brand of scherfwerking.
 • H300 Dodelijk bij inslikken.
 • H301 Giftig bij inslikken.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H310 Dodelijk bij contact met de huid.
 • H311 Giftig bij contact met de huid.
 • H330 Dodelijk bij inademing.
 • H331 Giftig bij inademing.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240 Opslag-en opvangreservoir aarden.
 • P250 Malen/schokken/.../wrijving vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P370 + P380 In geval van brand: evacueren.
 • P401 ... bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verwerkingscentrum dat voldoet aan de plaatselijke regelgeving.

Extra Informatie