Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7096 Beoordelingen

Klium Bekroond met
Festool accu actie 2021

MOTIP 090405 SNELSTART - 500 ML

MOTIP 090405-MOTIP 090405 SNELSTART - 500 ML-klium
MOTIP 090405-MOTIP 090405 SNELSTART - 500 ML-klium
7,78 per Stuk (inclusief BTW) 6,43 excl. BTW
Op bestelling - geschatte levertijd : 4 dagen (door Covid-19-maatregelen mogelijk langere levertijd)
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk MOTIP
 • Referentie MOTIP 090405
 • Ean 8711347005680

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving
 • Kwalitatief hoogwaardig, snel werkend hulpmiddel bij startproblemen van verbrandingsmotoren.

gevarenaanduidingen

 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H280 Bevat gas onder druk
 • kan ontploffen bij verwarming.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

aanvullende gegevens

 • EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van MOTIP 090405 SNELSTART - 500 ML

inhoud 500 ml
gewicht 0,47 kg
type spuitbus
korrel 65
diameter mm 65 mm
breedte (cm) 6,5 cm
diepte (cm) 6,5 cm
hoogte (cm) 24 cm

Extra Informatie