Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7143 Beoordelingen

Klium Bekroond met

MOTIP 04063 HECHTPRIMER VOOR KUNSTSTOF - 400 ML

Op voorraad MOTIP 04063-MOTIP 04063 HECHTPRIMER VOOR KUNSTSTOF - 400 ML-klium
MOTIP 04063-MOTIP 04063 HECHTPRIMER VOOR KUNSTSTOF - 400 ML-klium
11,28 per Stuk (inclusief BTW) 9,32 excl. BTW
Op voorraad | Vóór 20 uur betaald, vanaf morgen 16/06 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

 • Merk MOTIP
 • Referentie MOTIP 04063
 • Ean 8711347040636

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving
 • Sneldrogende, transparante hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof
 • MoTip Hechtprimer voor Kunststoffen heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle laksystemen.

gevarenaanduidingen

 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H280 Bevat gas onder druk
 • kan ontploffen bij verwarming.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Eigenschappen van MOTIP 04063 HECHTPRIMER VOOR KUNSTSTOF - 400 ML

inhoud 400 ml
gewicht 0,37 kg
gebruik Kunststof
type spuitbus
korrel 67
diameter mm 67 mm
breedte (cm) 6,7 cm
diepte (cm) 6,7 cm
hoogte (cm) 19,2 cm
toepassingen Kunststof

Extra Informatie