Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7143 Beoordelingen

Klium Bekroond met

MOTIP 04036 HITTEBESTENDIGE LAK WIT 650°C - 400 ML

Op voorraad MOTIP 04036-MOTIP 04036 HITTEBESTENDIGE LAK WIT 650°C - 400 ML-klium
MOTIP 04036-MOTIP 04036 HITTEBESTENDIGE LAK WIT 650°C - 400 ML-klium
11,28 per Stuk (inclusief BTW) 9,32 excl. BTW
Nog maar 5 op voorraad | Vóór 20 uur besteld, vanaf morgen 16/06 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

 • Merk MOTIP
 • Referentie MOTIP 04036
 • Ean 8711347040360

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving
 • Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen
 • De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
 • Hittebestendig tot 800°C

gevarenaanduidingen

 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H280 Bevat gas onder druk
 • kan ontploffen bij verwarming.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

aanvullende gegevens

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van MOTIP 04036 HITTEBESTENDIGE LAK WIT 650°C - 400 ML

toepassing Binnen, Buiten
inhoud 400 ml
gewicht 0,4626 kg
type spuitbus
korrel 67
diameter mm 67 mm
breedte (cm) 6,7 cm
diepte (cm) 6,7 cm
hoogte (cm) 19,2 cm

Extra Informatie