Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7143 Beoordelingen

Klium Bekroond met

MOTIP 01634 RAL 5010 COLOURSPRAY HOOGGLANS ENZIAN BLAUW - 400 ML

Op voorraad MOTIP 01634-MOTIP 01634 RAL 5010 COLOURSPRAY HOOGGLANS ENZIAN BLAUW - 400 ML-klium
MOTIP 01634-MOTIP 01634 RAL 5010 COLOURSPRAY HOOGGLANS ENZIAN BLAUW - 400 ML-klium
5,66 per Stuk (inclusief BTW) 4,68 excl. BTW
Op voorraad | Vóór 20 uur betaald, vanaf morgen 16/06 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

 • Merk MOTIP
 • Referentie MOTIP 01634
 • Ean 8711347016341

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving
 • Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
 • De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

gevarenaanduidingen

 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H280 Bevat gas onder druk
 • kan ontploffen bij verwarming.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

aanvullende gegevens

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van MOTIP 01634 RAL 5010 COLOURSPRAY HOOGGLANS ENZIAN BLAUW - 400 ML

toepassing Binnen, Buiten
inhoud 400 ml
gewicht 0,44 kg
gebruik Hout, Metaal, Aluminium, Glas, Steen, Eterniet, Aardewerk , Kunststof
type spuitbus
korrel 67
diameter mm 67 mm
breedte (cm) 6,7 cm
diepte (cm) 6,7 cm
hoogte (cm) 19,2 cm
toepassingen Hout, Metaal, Aluminium, Glas, Steen, Eterniet, Aardewerk , Kunststof

Extra Informatie