Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7083 Beoordelingen

Klium Bekroond met
Festool accu actie 2021

MOTIP 01612 COLOURSPRAY PRIMER GREY - 400 ML

MOTIP 01612-MOTIP 01612 COLOURSPRAY PRIMER GREY - 400 ML-klium
MOTIP 01612-MOTIP 01612 COLOURSPRAY PRIMER GREY - 400 ML-klium
5,66 per Stuk (inclusief BTW) 4,68 excl. BTW
Op bestelling - geschatte levertijd : 16 dagen (door Covid-19-maatregelen mogelijk langere levertijd)
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

 • Merk MOTIP
 • Referentie MOTIP 01612
 • Ean 8711347016129

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving
 • Sneldrogende grondverf voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen
 • De grondverf heeft een zeer hoge dek- en vulkracht, een goede corrosiewering, is zowel nat als droog goed schuurbaar (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen

gevarenaanduidingen

 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H228 Ontvlambare vaste stof.
 • H280 Bevat gas onder druk
 • kan ontploffen bij verwarming.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

aanvullende gegevens

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van MOTIP 01612 COLOURSPRAY PRIMER GREY - 400 ML

toepassing Binnen, Buiten
inhoud 400 ml
gewicht 0,44 kg
gebruik Hout, Metaal, Aluminium, Glas, Steen, Eterniet, Aardewerk , Kunststof
type spuitbus
korrel 67
diameter mm 67 mm
breedte (cm) 6,7 cm
diepte (cm) 6,7 cm
hoogte (cm) 19,2 cm
toepassingen Hout, Metaal, Aluminium, Glas, Steen, Eterniet, Aardewerk , Kunststof

Extra Informatie