Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7145 Beoordelingen

Klium Bekroond met

MOTIP 000030 MARKERINGSPRAY HANDMATIG GEBRUIK WIT - 600 ML

Op voorraad MOTIP 000030-MOTIP 000030 MARKERINGSPRAY HANDMATIG GEBRUIK WIT - 600 ML-klium
MOTIP 000030-MOTIP 000030 MARKERINGSPRAY HANDMATIG GEBRUIK WIT - 600 ML-klium
12,20 per Stuk (inclusief BTW) 10,08 excl. BTW
Nog maar 4 op voorraad | Vóór 20 uur besteld, vanaf morgen 17/06 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €9,99 | Gratis verzending vanaf €100
Stuk

 • Merk MOTIP
 • Referentie MOTIP 000030
 • Ean 8711347077571

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving
 • Sneldrogende markeringspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal
 • Markeringspray heeft een zeer hoge dekkracht en een duurzame hechting
 • Markeringspray is slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
 • MoTip Markeringspray is geschikt voor handmatig gebruik

gevarenaanduidingen

 • H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H280 Bevat gas onder druk
 • kan ontploffen bij verwarming.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

aanvullende gegevens

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van MOTIP 000030 MARKERINGSPRAY HANDMATIG GEBRUIK WIT - 600 ML

inhoud 600 ml
gewicht 0,63 kg
type spuitbus
korrel 65
diameter mm 65 mm
breedte (cm) 6,5 cm
diepte (cm) 6,5 cm
hoogte (cm) 27 cm

Extra Informatie