Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7978 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 7400 ZEGELLAK VARNISTOP ROOD (20 ML FLES) - LOCTITE 1151335

Op voorraad LOCTITE 1151335-LOCTITE 7400 ZEGELLAK VARNISTOP ROOD (20 ML FLES)-klium
LOCTITE 1151335-LOCTITE 7400 ZEGELLAK VARNISTOP ROOD (20 ML FLES)-klium
23,40 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 19,34 excl. BTW
Adviesprijs 24,99
Je bespaart 6%
Op voorraad | vanaf op maandag 17/06 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 1151335
 • Ean 4058093016312

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE SF 7400 is een donkerrode, oplosmiddelhoudende zegellak voor gebruik op elektronische apparatuur
 • Ideaal om afstelpunten te beveiligen tegen knoeien of componenten te voorzien van de aanduiding dat ze ingesteld of getest zijn
 • Het product droogt snel en heeft een uitstekende adhesie op diverse materialen
 • Het heeft een temperatuurbereik van -35 tot +145 °C en is verkrijgbaar in een verpakking van 20 ml.

Voordelen

 • Samengesteld voor elektronische apparatuur
 • Duidelijke visuele aanduiding
 • Droogt snel
 • Uitstekende hechting op diverse materialen

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

aanvullende gegevens

 • EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van LOCTITE 7400 ZEGELLAK VARNISTOP ROOD (20 ML FLES)

kleur rood

Extra Informatie