Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7896 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 7255 A/B KERAMISCH GEVULDE SPUITBARE 2K-OPPERVLAKTECOATING GRIJS (1125 ML IN STANDAARD KOKER) - LOCTITE 2388605

LOCTITE 2388605-LOCTITE 7255 A/B KERAMISCH GEVULDE SPUITBARE 2K-OPPERVLAKTECOATING GRIJS (1125 ML IN STANDAARD KOKER)-klium
LOCTITE 2388605-LOCTITE 7255 A/B KERAMISCH GEVULDE SPUITBARE 2K-OPPERVLAKTECOATING GRIJS (1125 ML IN STANDAARD KOKER)-klium
242,80 per Stuk (inclusief BTW) 200,66 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Gratis verzonden
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2388605
 • Ean 5010266003566

irriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE PC 7255 is een groene/grijze, keramisch gevulde, spuitbare 2K-oppervlaktecoating op basis van epoxy met een zeer gladde afwerking
 • Het product vormt een hoogglanzende opofferingslaag met geringe wrijving die beschermt tegen schurende slijtage door fijne deeltjes bij bedrijfstemperaturen van -30 tot +95 °C
 • Het is ook geschikt als bovenlaag op slijtvaste LOCTITE-pasta's in toepassingen waarbij herstelling van het oppervlak en langdurige bescherming vereist zijn.

Voordelen

 • Keramisch gevuld ter bescherming tegen schurende slijtage door fijne deeltjes
 • Zeer glad en spuitbaar
 • Hoogglanzende afwerking met geringe wrijving
 • Superieure hechtkracht, zorgt voor een stevige verlijming

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

aanvullende gegevens

 • EUH211 : Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Eigenschappen van LOCTITE 7255 A/B KERAMISCH GEVULDE SPUITBARE 2K-OPPERVLAKTECOATING GRIJS (1125 ML IN STANDAARD KOKER)

kleur grijs
droogtijd 4 uur
druksterkte - iso 604 15400 psi (106 Nmm)
grootte van deeltjes fijn
mengverhouding per volume 2 : 1

Extra Informatie