Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 7227 2K OPPERVLAKTECOATING (1 KG) - LOCTITE 2015123

LOCTITE 2015123-LOCTITE 7227 2K OPPERVLAKTECOATING (1 KG)-klium
LOCTITE 2015123-LOCTITE 7227 2K OPPERVLAKTECOATING (1 KG)-klium
166,60 per Stuk (inclusief BTW) 137,69 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Gratis verzonden
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2015123
 • Ean 5010266321523

irriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • Grijze, keramisch en met silicium-carbide gevulde, zelfnivellerende, kwastbare 2K-oppervlaktecoating op basis van epoxy, die zorgt voor een hoogglanzend oppervlak met zeer gladde afwerking en geringe wrijving
 • In de eerste plaats beschermt dit product tegen schurende slijtage door fijne deeltjes en corrosie bij bedrijfstemperaturen van -30 tot +95 °C
 • Het is ook geschikt als een bovenlaag op slijtvaste LOCTITE-pasta's in toepassingen waarbij herstelling van het oppervlak en langdurige bescherming vereist zijn.

Voordelen

 • Keramisch gevuld ter bescherming tegen fijne deeltjes
 • Kwastbaar met zelfnivellerende eigenschappen
 • Hoogglanzende afwerking met geringe wrijving
 • Superieure adhesie, zorgt voor een stevige verlijming

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Eigenschappen van LOCTITE 7227 2K OPPERVLAKTECOATING (1 KG)

kleur grijs
droogtijd 6 uur
grootte van deeltjes fijn
mengverhouding per volume 2.75 : 1

Extra Informatie