Stanley Tackers
Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 660 - LOCTITE 267328

   |    2 reviews
Op voorraad LOCTITE 267328-LOCTITE 660-klium
LOCTITE 267328-LOCTITE 660-klium
51,95 per Stuk (inclusief BTW) 42,93 excl. BTW
Je bespaart 1%
Op voorraad | op maandag 03/04 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 267328
 • Ean 3255460146868

irriterend schadelijk

Bevestigingslijm met hoge sterkte, speling opvullen voor reparatie

Reparatie van onderdelen met grote speling bv.: drijfassen, omhulsels, spieën, lagers en op motoraangedreven onderdelen, zoals bv.: aandrijving nokkenas, koppelingen, vliegwielen en krukas.


Kenmerken :

 • Voor de reparatie van versleten drijfassen, bussen en lagers
 • Bijzonder geschikt voor grote speling
 • Ideaal voor de reparatie van uitgesleten passingen van spiebanen, spieën en conussen
 • Voorkomt corrosie van naast elkaar liggende oppervlakken

gevarenaanduidingen

 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Eigenschappen van LOCTITE 660

Kleur Zilvern
Diametrale speling tot 0,5mm
Fixatietijd voor staal 15 min
Productbasis methacrylaat
Sterkte hoog
Temperatuurbereik -55 °C tot +150 °C
Trekschuifsterkte Groter dan 17,5

Extra Informatie

Klantbeoordelingen

9,5
op 10
Aantal beoordelingen: 2
5 sterren
50 %
4 sterren
50 %
3 sterren
2 sterren
1 ster
 • 10 0 9.5
  9 / 10
  - Lissendorp (15/09/2018)
 • 10 0 9.5
  10 / 10
  - Markgraaf ebikes (20/02/2017)