Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 5910 VLAKKENAFDICHTING SILICONE VOOR FLEXIBELE FLENZEN (100 ML SPUITBUS) - LOCTITE 2326227

Op voorraad LOCTITE 2326227-LOCTITE 5910 VLAKKENAFDICHTING SILICONE VOOR FLEXIBELE FLENZEN (100 ML SPUITBUS)-klium
LOCTITE 2326227-LOCTITE 5910 VLAKKENAFDICHTING SILICONE VOOR FLEXIBELE FLENZEN (100 ML SPUITBUS)-klium
16,40 per Stuk (inclusief BTW) 13,55 excl. BTW
Op voorraad | Vóór 20.00 uur betaald, vanaf morgen 27/09 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2326227
 • Ean 4058093017128

corrosiefirriterend schadelijklange termijn gevaarlijk


Productomschrijving

 • LOCTITE SI 5910 is een op silicone gebaseerd pakkingproduct, ideaal om op flexibele flenzen, bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of plastic toe te passen)
 • Het is geschikt voor tussenruimtes tot 1 mm en biedt een uithardingsvolume (binnen 24 uur) van 2,75 mm
 • Typische applicaties omvatten geperste metalen platen (zoals ontstekingsbehuizingen en oliecarters).

Voordelen

 • Afdichtingsmiddel met hoge weerstand
 • Uitstekende oliebestendigheid
 • Bijzonder geschikt op oppervlakken van metaal of kunststof
 • Vermindert uitvloeien van vloeistof na het aanbrengen

gevarenaanduidingen

 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H350 : Kan kanker veroorzaken.
 • H371 : Kan schade aan organen veroorzaken: ademhalingssysteem.
 • H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.
 • P308 + P313 : Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

Eigenschappen van LOCTITE 5910 VLAKKENAFDICHTING SILICONE VOOR FLEXIBELE FLENZEN (100 ML SPUITBUS)

kleur zwart
technologie silicone
extrusiesnelheid 300 GMI
gatopvulling 1 mm
lab-afschuifsterkte 1.2 Nmm

Extra Informatie