Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7896 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 5300 AFDICHTING BIJ HOGERE TEMPERATUREN (310 ML STANDAARD KOKER) - LOCTITE 2558951

Op voorraad LOCTITE 2558951-LOCTITE 5300 AFDICHTING BIJ HOGERE TEMPERATUREN (310 ML STANDAARD KOKER)-klium
LOCTITE 2558951-LOCTITE 5300 AFDICHTING BIJ HOGERE TEMPERATUREN (310 ML STANDAARD KOKER)-klium
38,95 per Stuk (inclusief BTW) 32,19 excl. BTW
Op voorraad | op maandag 02/10 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2558951
 • Ean 4058093025222

corrosief


Productbeschrijving

 • LOCTITE SI 5300 wordt over het algemeen gebruikt voor afdichtingstoepassingen, maar ook voor verlijmen en voor bescherming bij hoge temperaturen.
 • Het wordt vooral gebruikt in industriële verlijmings-/afdichtingstoepassingen, verwarmingstechniek, industriële ovens, huishoudelijke elektrische en industriële verwarmingsapparatuur.
 • Dit product wordt meestal gebruikt in toepassingen tot 350 °C.
 • Vulkanisering op kamertemperatuur

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.

Extra Informatie