Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 414 VLOEIBARE SNELLIJM (CYANOACRYLAAT) MULTIFUNCTIONEEL (20G FLES) - LOCTITE 1921843

LOCTITE 1921843-LOCTITE 414 VLOEIBARE SNELLIJM (CYANOACRYLAAT) MULTIFUNCTIONEEL (20G FLES)-klium
LOCTITE 1921843-LOCTITE 414 VLOEIBARE SNELLIJM (CYANOACRYLAAT) MULTIFUNCTIONEEL (20G FLES)-klium
34,34 per Stuk (inclusief BTW) 28,38 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 1921843
 • Ean 5010266007977

irriterend schadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE 414 is een kleurloos tot stro-kleurige, transparente, universele op ethyl gebaseerde vloeibare snellijm (cyanoacrylaat)

Voordelen

 • Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken
 • Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
 • Uitstekende adhesie op de meeste substraten
 • Geschikt voor kunststoffen, rubbers en metalen
 • Fixatietijd van 2 tot 10 sec.
 • Oplosmiddelvrij

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

veiligheidsaanbevelingen

 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.

Eigenschappen van LOCTITE 414 VLOEIBARE SNELLIJM (CYANOACRYLAAT) MULTIFUNCTIONEEL (20G FLES)

kleur transparant: zeer helder
technologie ethyl
bevestigingstijd 2 sec - 10 sec
gatopvulling 0.15 mm

Extra Informatie