Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 4090 STRUCTURELE LIJM (400G STANDAARD KOKER) - LOCTITE 2002581

LOCTITE 2002581-LOCTITE 4090 STRUCTURELE LIJM (400G STANDAARD KOKER)-klium
LOCTITE 2002581-LOCTITE 4090 STRUCTURELE LIJM (400G STANDAARD KOKER)-klium
206,40 per Stuk (inclusief BTW) 170,58 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Gratis verzonden
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2002581

irriterend schadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE HY 4090 heeft een hoge viscositeit en is een gel met een bijna witte tot lichtgele kleur
 • De gel maakt geheel nieuwe applicaties in structureel lijmen mogelijk ? voor de allereerste keer worden instant hechteigenschappen gecombineerd met die van epoxy's, wat meer frappante mogelijkheden biedt
 • Hechttijd van 90 - 180 seconden en geschikt voor tussenruimtes tot 5 mm
 • Bestand tegen vibraties, schokken en slagen
 • De beste gebruiksresultaten worden behaald met LOCTITE 50 ml hechtmiddelmondstuk (IDH 1826921), LOCTITE 400 ml hechtmiddelmondstuk (IDH 1573135), LOCTITE 96001 (IDH 267452) of LOCTITE 983439 (IDH 218311).

Voordelen

 • Zeer vochtbestendig
 • Bestand tegen trilling, schokbelasting en impact
 • Bestand tegen temperaturen tot 150 °C
 • Vult spelingen op tot 5mm
 • UV-bestendig dus geschikt voor buitentoepassingen

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

veiligheidsaanbevelingen

 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.

aanvullende gegevens

 • EUH202 : Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Eigenschappen van LOCTITE 4090 STRUCTURELE LIJM (400G STANDAARD KOKER)

aanbrengmethode doseerpistool
aantal componenten 2-componenten
afschuifkracht (aluminium) 1100 psi
afschuifkracht (gezandstraald staal) 2420 psi
afschuifkracht (geëtst aluminium) 1900 psi
belangrijkste eigenschappen hoge viscositeit
bevestigingstijd 180 sec
fysieke vorm gel
gatopvulling 5 mm
mengverhouding per gewicht 1 : 1

Extra Informatie