Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7896 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 315 / SF 7386 OUTPUT ELECTRONICA KIT (18 ML FLES + 25 ML SPUIT) - LOCTITE 142501

LOCTITE 142501-LOCTITE 315 / SF 7386 OUTPUT ELECTRONICA KIT (18 ML FLES + 25 ML SPUIT)-klium
LOCTITE 142501-LOCTITE 315 / SF 7386 OUTPUT ELECTRONICA KIT (18 ML FLES + 25 ML SPUIT)-klium
85,80 per Stuk (inclusief BTW) 70,91 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 9 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €6,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 142501
 • Ean 5390331240516

irriterend schadelijklange termijn gevaarlijk


Productomschrijving

 • LOCTITE 315/LOCTITE SF 7386 KIT is een kit bestaande uit twee onderdelen, LOCTITE 315, een zelfvullende, thermisch geleidende lijm voor het verlijmen van koellichamen op elektrische componenten met een isolerende speling, en LOCTITE SF 7386, een activator die Loctite-lijmen uithardt
 • De kit wordt gebruikt om transformators, transistors en andere warmte genererende elektrische onderdelen te verlijmen op printplaten.

Voordelen

 • Zelfvullend
 • Thermisch geleidend
 • Biedt een uitstekende warmteafvoer
 • Laat reparatie ter plaatse en onderhoudsreparatie toe
 • Produceert consistente spelingen van 5 - 6 mm tussen onderdelen en koellichamen
 • Activator LOCTITE SF 7386 ook vereist
 • Geleverd als pakket met 25 ml spuit 315 lijm en 18 ml flesje 7386 activator

gevarenaanduidingen

 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H360D : Kan het ongeboren kind schaden.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P308 + P313 : Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Extra Informatie