Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7896 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 246 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN (50 ML FLES) - LOCTITE 2678229

LOCTITE 2678229-LOCTITE 246 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN (50 ML FLES)-klium
LOCTITE 2678229-LOCTITE 246 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN (50 ML FLES)-klium
78,95 per Stuk (inclusief BTW) 65,25 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 72 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €6,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2678229
 • Ean 0079340295148

irriterend schadelijk


Productomschrijving

 • Blauwe, ondoorzichtige, thixotrope schroefdraadborging op basis van dimethacrylaat ester
 • Bijzonder geschikt voor zware toepassingen zoals bouten in transmissies, bouwgereedschap of spoorwegassemblages waar weerstand tegen hoge schok-, trillings- en spanningsniveaus is vereist, samen met blootstelling aan verhoogde temperaturen.

Voordelen

 • Ontwikkeld voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen die standaard demontage met standaard handgereedschap vereisen
 • Thixotrope eigenschap vermindert de migratie van het vloeibare product na toepassing
 • Bestand tegen hoge schok-, trillings- en spanningsniveaus
 • Bestand tegen blootstelling aan verhoogde temperaturen

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

veiligheidsaanbevelingen

 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Eigenschappen van LOCTITE 246 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL VOOR HOGE TEMPERATUREN (50 ML FLES)

kleur blauw, opaak
aantal componenten 1-component
belangrijkste eigenschappen niet mengen, medium sterkte, thixotroop, medium viscositeit
fysieke vorm vloeibaar
uithardingstype anaerobe uitharding

Extra Informatie