Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 221 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL MET LAGE STERKTE (10 ML FLES) - LOCTITE 231473

LOCTITE 231473-LOCTITE 221 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL MET LAGE STERKTE (10 ML FLES)-klium
LOCTITE 231473-LOCTITE 221 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL MET LAGE STERKTE (10 ML FLES)-klium
15,40 per Stuk (inclusief BTW) 12,73 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 231473
 • Ean 4100630000305

irriterend schadelijk


Productomschrijving

 • Op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor toepassingen met lage sterkte op kleine draadmaten tot maximaal M12
 • Typische fixatietijden zijn 25, 20 en 210 minuten voor respectievelijk staal, messing en roestvrij staal
 • Met zijn lage viscositeit en losbreeksterkte van 8,5 Nm is het product speciaal ontwikkeld voor bevestigingen waarbij een gemakkelijke demontage met standaardhandgereedschap vereist is.

Voordelen

 • Lage sterkte
 • Lage viscositeit
 • Speciaal ontwikkeld voor kleine draadmaten
 • Diverse verpakkingsformaten

gevarenaanduidingen

 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Eigenschappen van LOCTITE 221 SCHROEFDRAADBORGINGSMIDDEL MET LAGE STERKTE (10 ML FLES)

kleur purper
bevestigingstijd 20 min - 210 min
chemische basis methacrylaat

Extra Informatie