Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 1238883 BESCHERMENDE KERAMISCHE COATING SILICONEVRIJ (400 ML SPUITBUS) - LOCTITE 1238883

Op voorraad LOCTITE 1238883-LOCTITE 1238883 BESCHERMENDE KERAMISCHE COATING SILICONEVRIJ (400 ML SPUITBUS)-klium
LOCTITE 1238883-LOCTITE 1238883 BESCHERMENDE KERAMISCHE COATING SILICONEVRIJ (400 ML SPUITBUS)-klium
31,61 per Stuk (inclusief BTW) 26,12 excl. BTW
Op voorraad | Vóór 20.00 uur betaald, vanaf morgen 27/09 bezorgd
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 1238883
 • Ean 5010266006000

ontvlambaarirriterend schadelijk


Productomschrijving

 • Unieke, siliconenvrije, keramische beschermende coating die voorkomt dat lasspatten blijven kleven aan lasapparatuur
 • De coating vormt een droge laag die lasspatten afstoot zodat tot 8 uur ononderbroken gelast kan worden zonder opnieuw aanbrengen
 • Geschikt voor manueel MIG/MAG-lassen, laser- en plasmasnijden of het beschermen van mallen, opspan- en montagemateriaal.

Voordelen

 • Siliconenvrij
 • Tot 8 u bescherming
 • Uitstekende hechting op het oppervlak
 • Maakt reinigingsproces overbodig

gevarenaanduidingen

 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

aanvullende gegevens

 • EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Eigenschappen van LOCTITE 1238883 BESCHERMENDE KERAMISCHE COATING SILICONEVRIJ (400 ML SPUITBUS)

kleur wit

Extra Informatie