Stanley Tackers
Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

GRIFFON PRIMOR - GRIFFON 1233606

GRIFFON 1233606-GRIFFON PRIMOR-klium
GRIFFON 1233606-GRIFFON PRIMOR-klium
5,83 per Stuk (inclusief BTW) 4,82 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 8 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk GRIFFON
 • Referentie GRIFFON 1233606

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk

Voor het reinigen en ontvetten van metalen. Verwijdert o.a. olie, vuil, vet, was, teer, viltstiftinkt, remvoering- en koolborstelgruis. Tevens voor het verwijderen van nog niet uitgeharde resten van 2-componentenlijm, verf, siliconenkitten en PU-schuim. Ook te gebruiken bij scheuronderzoek in combinatie met Verimor en Devmor.


Kenmerken primor :

 • Snelle verdamping
 • Laat geen resten achter
 • In alle standen te gebruiken

gevarenaanduidingen

 • H222-H229 : Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.

Eigenschappen van GRIFFON PRIMOR

inhoud 300 ml
kleur transparant

Extra Informatie