Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

CRC POWER LUBE LICHTE SMEEROLIE MET PTFE 500 ML - CRC 2040050_SP500

Op voorraad CRC 2040050_SP500-CRC POWER LUBE LICHTE SMEEROLIE MET PTFE 500 ML-klium
CRC 2040050_SP500-CRC POWER LUBE LICHTE SMEEROLIE MET PTFE 500 ML-klium
14,96 per Stuk (inclusief BTW) 12,36 excl. BTW
Adviesprijs 20,82
Je bespaart 28%
Op voorraad | op maandag 04/04 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk CRC
 • Referentie CRC 2040050_SP500
 • Ean 5412386062568

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • Lichte smeerolie met PTFE, voor gebruik op toepassingen met frequente heropstarting.
 • Een superieur smeermiddel voor algemeen gebruik, bevat PTFE.
 • Garandeert een lange termijn bescherming tegen wrijving, slijtage en corrosie.

gevarenaanduidingen

 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.

Eigenschappen van CRC POWER LUBE LICHTE SMEEROLIE MET PTFE 500 ML

inhoud 0,5 l
verpakking Spuitbus
vlampunt -26 °C
gevarenklasse GHS02 Brandgevaarlijk, GHS07 Schadelijk, GHS09 Milieugevaarlijk
toestand aggregaat Aerosol
h-zinnen H222, H315, H319, H336, H411
p-zinnen P102, P210, P211, P251, P261, P271, P410 + P412, P501
relatieve dichtheid 0,71
adr klasse 2,1
adr verpakkingsgroep N/A
hoofdgevaarseigenschap GHS02 Brandgevaarlijk
un code UN1950

Extra Informatie