Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

CRC GEAR WIRE ROPE LUBE SMEEROLIE 500 ML - CRC 2040190_SP500

CRC 2040190_SP500-CRC GEAR WIRE ROPE LUBE SMEEROLIE 500 ML-klium
CRC 2040190_SP500-CRC GEAR WIRE ROPE LUBE SMEEROLIE 500 ML-klium
24,88 per Stuk (inclusief BTW) 20,56 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 14 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk CRC
 • Referentie CRC 2040190_SP500
 • Ean 5412386062650

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijk


Productomschrijving

 • Smeerolie voor hoge belasting.
 • Smeert en beschermt onder alle bedrijfsoperationele condities.
 • Het product penetreert diep en zorgt hierdoor voor de inwendige bescherming van open transmissies, staaldraadkabels, tandstangen en rondsels, kroonwielen en nokken, aandrijfmechanismen in de bouwnijverheid, op scheepswerven, in dokhavens en in de marine, bij ontginningen, in de zware industrie, in de automobielsector en in productiebedrijven.

gevarenaanduidingen

 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.

Eigenschappen van CRC GEAR WIRE ROPE LUBE SMEEROLIE 500 ML

inhoud 0,5 l
verpakking Spray
gevarenklasse GHS02 Brandgevaarlijk, GHS07 Schadelijk, GHS08 Lange termijn gezondheidsschadelijk
h-zinnen H222, H315, H373, H412
p-zinnen P102, P210, P211, P251, P260, P410 + P412, P501

Extra Informatie