Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

CRC ECO LEAK FINDER LEKZOEKSPRAY 500 ML - CRC 2030140_SP500

Op voorraad CRC 2030140_SP500-CRC ECO LEAK FINDER LEKZOEKSPRAY 500 ML-klium
CRC 2030140_SP500-CRC ECO LEAK FINDER LEKZOEKSPRAY 500 ML-klium
10,09 per Stuk (inclusief BTW) 8,34 excl. BTW
Op voorraad | op maandag 04/04 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk CRC
 • Referentie CRC 2030140_SP500
 • Ean 5412386060144

irriterend schadelijk


Productomschrijving

 • Opsporen van lekken in gasleidingen en installaties.
 • Schuimende detector op waterbasis voor gaslekken.
 • Beantwoordt aan de vereisten volgens EN 14291 en DVGW (Duits instituut voor gas- en waterinstallaties) registratienummer NG-5170AS0069.
 • CRC ECO Leak Finder detecteert gaslekken in pijpleidingen en in installaties onder druk.
 • Op de plaats van het lek vormen zich goed zichtbare belletjes..
 • Biologisch afbreekbaar volgens testmethode OECD 301B: 31%

gevarenaanduidingen

 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

veiligheidsaanbevelingen

 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P280-2 : Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501-2 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalinzamelpunt.

Eigenschappen van CRC ECO LEAK FINDER LEKZOEKSPRAY 500 ML

verpakking Spuitbus
inhoud/gewicht 500 ml
gevarenklasse GHS07 Schadelijk
toestand aggregaat Aerosol
h-zinnen H319, H229
p-zinnen P102, P210, P251, P280, P337 + P313, P410 + P412, P501
relatieve dichtheid 0,999
adr klasse 2,2
un code UN1950

Extra Informatie