Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. In de praktijk is het makkelijker ons gewoon een mailtje te sturen waarin je het probleem uitlegt, met eventueel toevoeging van enkele foto's. Wij nemen dan contact met je op om alles zo snel mogelijk op te lossen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De terugbetaling wordt uitgevoerd op het moment dat wij de goederen hebben teruggekregen of wanneer jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd wanneer je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Klium heeft verschillende retouroplossingen en retouradressen. Naar aanleiding van welk product retour gezonden wordt is dat:

Klium t.a.v Marcelino-Anja-Kathleen
Laurent Janssenstraat 101
5048 AR Tilburg

Maar voor hele zware producten wordt er gekeken naar passende oplossingen. Wij vragen je daarom eerst contact met ons op te nemen via klantenservice. Na contact met de klantenservice krijg je steeds de juiste retour procedure toegemaild.

Een eventuele indicatie/berekenwijze van deze eventuele kosten kan je hier vinden.

Klium is op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur telefonisch te bereiken op 0800 0226 945 (lokaal tarief) , via onderstaand formulier of via [email protected].

Wil je een retour, defect of een verkeerde levering melden? Neem dan contact op met onze klantenservice.