Klium garantie voor tevreden klanten

Indien je producten hebt besteld via Klium en problemen ondervindt met deze artikelen, kan je binnen de garantietermijn contact met ons opnemen. Klium is op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur telefonisch te bereiken op 085 760 32 22 (lokaal tarief) , via onderstaand formulier of via [email protected].

Hoewel Klium steeds de ambitie heeft om haar klanten tevreden te stellen, kunnen we gebreken en klachten aan en over producten niet volledig uitsluiten. Onze aanpak inzake garantie laat ons toe alsnog jouw tevredenheid te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk.

De wettelijke garantieplicht is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie en de bijkomende commerciële garanties (waar fabrieks- of merkgaranties en onze extra aangeboden verkopers- of KLIUM-garantie onder vallen) doen niets af aan de wettelijke garantie. Wij verzoeken je een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek te melden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Klium, binnen bekwame tijd na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Klium, steeds indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat, inclusief hun verpakking indien redelijkerwijs mogelijk, en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending ten gevolge van een verborgen gebrek zijn voor rekening van de Koper, tenzij er sprake is van een gegrond beroep op garantie. Klium raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Wij vragen je het product ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie terug te sturen.

Wil je een retour, defect of een verkeerde levering melden? Neem dan contact op met onze klantenservice.