Werkhandschoenen: wat zeggen de pictogrammen en de codes?

Voor allerlei werkzaamheden zijn er speciale beschermende handschoenen in de handel. Hier leggen we uit wat de verschillende codes en pictogrammen op professionele werkhandschoenen vertellen over het type en het niveau van bescherming.

Drie verschillende niveaus van bescherming

De Europese Richtlijn 89/686/EEG beschrijft de minimum voorschriften waaraan persoonlijke beschermingmiddelen moeten voldoen. Voor veiligheidshandschoenen onderscheidt deze richtlijn drie categorieën:

Categorie 1

Hieronder vallen simpele werkhandschoenen, die bescherming bieden tegen minimale risico’s. De fabrikant mag zelf een certificering afgeven.

Categorie 2

Deze handschoenen beschermen tegen zogenaamde ‘courante risico’s’, vaak mechanisch van aard. Handschoenen van categorie 2 moeten worden getest door een onafhankelijke instantie.

Categorie 3

Handschoenen uit deze categorie bieden het hoogste beschermingsniveau. Ze moeten worden getest door een officiële EEG instantie om deze certificering te verkrijgen.

In elk land houden instituten zich bezig met de normering van persoonlijke beschermingsmiddelen en talloos veel andere zaken. In Nederland worden de Europese (EN) normen gecodeerd als NEN, in België als NBN.

Voor elk risico is er een handschoen

Vanaf categorie 2 dragen handschoenen pictogrammen die aangeven waarop ze getest zijn en cijfers die aangeven welke graad van bescherming ze bieden tegen bepaalde risico’s. Dit zijn de belangrijkste:

EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s

Deze normering betreft de weerstand tegen schuren, snijden, scheuren en perforatie. Het cijfer geeft aan hoe hoog die weerstand is. Een ‘0’ betekent onvoldoende en een ‘X’ niet getest. De volgende certificeringen zijn mogelijk:

Slijtvastheid 0-4

Snijweerstand 0-5

Scheurweerstand 0-4

Perforatieweerstand 0-4

ISO snijweerstand

Schokbescherming

EN 374: Bescherming tegen chemische en biologische risico’s

Deze handschoenen bieden gedurende een beperkte tijd bescherming tegen chemicaliën en/of micro-organismen. Ze worden getest op ‘permeatie’ ofwel de doorbreektijd: hoe lang duurt het voordat een chemisch product door de handschoen is gedrongen en in aanraking kan komen met de huid? Het beschermingsniveau wordt aangegeven met een cijfer van 1 t/m 6. De wet bepaalt dat er getest wordt op 12 chemicaliën en dat voor drie hiervan minimaal het beschermingsniveau 2 moet worden behaald. De verschillende letters staan voor de chemische stoffen waarmee de tests zijn uitgevoerd.

EN 407: Bescherming tegen hitte en vuur

Lashandschoenen zijn een voorbeeld van veiligheidshandschoenen die dit pictogram dragen. De handschoenen worden getest op diverse risico’s bij het werken met hitte en/of vuur. De zes cijfers onder het pictogram geven het weerstandsniveau tegen het betreffende risico aan.

Ontvlambaarheid 0-4

Contacthitte 0-4

Geleidingshitte 0-4

Stralingswarmte 0-4

Spatten van gesmolten metaal 0-4

Grotere hoeveelheden gesmolten metaal 0-4

EN 511: Bescherming tegen kou

Bescherming tegen zowel contactkoude als geleidingskoude wordt getest tot een temperatuur van -50º Celsius. De drie cijfers onder het pictogram geven de weerstand tegen het betreffende risico aan.

Geleidekoude 0-4

Contactkoude 0-4

Waterdoorlaatbaarheid 0-1

Tal van andere normen voor handschoenen

Behalve met deze drie meest voorkomende veiligheidsrisico’s, houdt de wetgeving in de EG landen zich bezig met zo’n beetje elk mogelijk professioneel gebruik van handschoenen. Zo zijn er normen voor werken met elektriciteit en in elektrostatische omgevingen, voor mensen die voor hun beroep motorrijden, voor brandweerlieden en vechtsporters. Een volledig overzicht van NEN-EN normeringen voor handbescherming kun je hier vinden.

Meer lezen over veilig werken en persoonlijke beschermingsmiddelen? In de Klium blog besteden we hier regelmatig aandacht aan. Kijk bijvoorbeeld eens bij Warme winter werkkleding of Veiligheidskleding – tips voor klussers.

  • WordPress
  • Google Plus
  • Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *